OK 48.04

24,490,000.00 234.00

OK 48.04 là điện cực AC / DC, với mục đích thông thường, điện cực LMA dùng để hàn các loại thép hợp kim nhẹ và hợp kim thấp. Nó có đặc tính hàn rất tốt và tạo thành một lớp kim loại chất lượng cao với tính chất cơ học rất tốt. Điện cực có thể được sử dụng để hàn các cấu trúc bị hạn chế khi không thể tránh được những áp lực hàn cao.

Danh mục:

Nhà Sản Xuất: ESAB