LAF 1251

Các nguồn hàn DC ba pha, làm mát bằng quạt làm mát cho hàn hồ ngập nước tự động cao (SAW) hoặc hàn hồ quang kim loại có hiệu suất cao (GMAW).

Nhà Sản Xuất: ESAB