CADDY ARC

CADDY ARC 251i

3,455.00 342.00

Biến tần ba pha nhỏ gọn và di động cho hàn MMA và TIG với sự kiểm soát điện tử bắt đầu bằng LiveTig.

Nhà Sản Xuất: ESAB