thumb_C0DBA297D6D64460A81465E8F7F7F77B

ARISTO MIG 4004i

Các Aristo ® nguồn điện 4004i xung cung cấp cải thiện đáng kể hiệu suất hàn hồ quang. Gói hàn đa công nghệ này có công nghệ biến tần mới nhất để hàn một cách hiệu quả thép nhẹ, thép không rỉ và nhôm sử dụng dây lõi hoặc rắn.

Nó cũng cung cấp một yếu tố sức mạnh được cải thiện đáng kể, tốt hơn so với 0,94 và hiệu quả là 88%. Điều này cho phép bạn giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và giảm đáng kể chi phí năng lượng của bạn trong các điều kiện hàn tương tự.

Nhà Sản Xuất: ESAB